o ateljeu | prostorije | oprema | usluge | mp3 semplovi | klijenti | kontakt
Muzički atelje kreativnog zvuka  Jovana Stojiljkovića, je prostor koji omogućava da rad i sa više muzičara sa instrumentima bude maksimalno efikasan.
Prostorije su 
projektovane upravo za ovu namenu.

Režija  16m2

Gluva soba  10m2

Prostorija za odmor 7m2

Prostorija za probe
Prostorije za probe

 

  + Pomoćne prostorije


Muzički atelje kreativnog zvuka