ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Starosna dob nije prepreka za muzičku edukaciju.

Metode i vrste muzičke edukacije prilagođavaju se starosnoj dobi polaznika.

Donja granica je 7 godina za muzičku edukaciju u oblasti sviranja instrumenta. Muzički Atelje Rock Simfonije obuhvata i program za male polaznike u uzrastu od 4 – 7 godina koja obuhvata muzičku edukaciju na zabavan način kroz posebne didaktičke metode. U ovom programu, djeca upoznaju žanrove, instrumente te na koji način da slušaju i doživaljavaju muziku.

Donja granica je 7 godina za muzičku edukaciju u oblasti sviranja instrumenta. Muzički Atelje Rock Simfonije obuhvata i program za male polaznike u uzrastu od 4 – 7 godina koja obuhvata muzičku edukaciju na zabavan način kroz posebne didaktičke metode. U ovom programu, djeca upoznaju žanrove, instrumente te na koji način da slušaju i doživaljavaju muziku.

Časovi su individualnog tipa.

Polaznici u toku svoje muzičke edukacije učestvuju i u bendovskim formama za potrebe nastupa i slično te radi upoznavanja i sticanja sposobnosti za sviranje u grupi koje po svojoj osnovi zahtjeva drugačiji pristup od individualnog sviranja.

Muzički Atelje Rock Simfonije obezbijedio je opciju online muzičke edukacije. Platforme i načini komunikacije za vrijeme online edukacije je interni dogovor između predavača i polaznika.

Muzička edukacija zasnovana je na umjetnosti savladavanju sviranja instrumenta te tehničkim aspektima koje svaki instrument obuhvata. Solfeđo i teorija muzike se ne održavaju kao posebni predmeti već su uključeni u edukaciju sviranja instrumenta kroz sviranje kao prisni predmeti potrebni za muzičko edukovanje.

Dječija znatiželja i nestrpljivost je zahvalna za saradnju i otkrivanje svijeta muzike i ne mora nužno da bude problem.

Polaznik koji nije definisan po pitanju izbora instrumenta može da izabere opciju konkretnih muzičkih osnova, te upoznavanja različitih instrumenata kako bi se lakše odlučio za određeni instrument.

Muzički Atelje Rock Simfonije organizuje konsultacije za sve potrebne informacije kao i detaljnu analizu željenog rezultata edukacije. Konsultacije obuhvataju testiranje sluha, upoznavanje sa sistemom edukacije, upoznavanje sa prostorom te informativni razgovor u svrhe definisanja željenog programa

Termini časova  se dogovaraju u skladu sa rasporedom polaznika i predavača.

Predavači Muzičkog Ateljea Rock Simfonije su aktivni muzički umjetnici sa velikim scenskim iskustvom. Pored scenskog iskustva, naši predavači kroz kvalitetan, pedagoški pristup prenose znanje, ljubav i iskustvo na polaznike Ateljea.

Muzički Atelje Rock Simfonije posjeduje kvalitetnu muzičku opremu kao i sve potrebne komponente za kvalitetnu edukaciju. Polaznik treba da posjeduje lični instrument za potrebe kućnog vježbanja kako bi muzička edukacija tekla adekvatnim tempom.

Cijena školarine zavisi od odabira muzičke edukacije.

Detaljnije informacije o cijenama mogu se dobiti putem mail-a miuzickiateljeroksimfonije@gmail.com ili putem kontakt telefona 065/327-787.

Adresa Ateljea je Pave Radana 51.

Detaljna lokacija dostupna je na aplikaciji Google Maps, kao i na sajtu i Facebook i Instagram page-u