O NAMA

Muzički Atelje Rok Simfonije osniva se 22.02.2022. godine na inicijativu Dragana Moconje, Kristine Moconje i Vanje Cvijanović.

Ideja o spajanju električnih sa klasičnim instrumentima te koncepcija savremenog muzičkog upražnjavanja nastaje 2014. godine nastankom muzičkog projekta Rock Simfonija Banja Luka. Rock Simfonija nastaje pod vodstvom Dragana Moconje te uzajamno sa lokalnim muzičkim umjetnicima ostvaruje saradnju i sa renomiranim imenima domaće muzičke scene a i šire. Muzički projekat Rock Simfonija Banja Luka broji više od 80 članova čiji je repertoar zasnovan na obradama svjetskih i domaćih rokenrol i pop numera.

Krajnji cilj sveukupne ideje centralizacije savremene muzičke koncepcije je širenje svijesti na nivou moderne muzičke kulture kao i edukacija mlađih generacija.

U razvoju globalne ideje, 2022. godine sa djelovanjem počinje Muzički Atelje Rok Simfonije u kategoriji muzičke edukacije. 

Osnovna svrha Muzičkog Ateljea Rock Simfonije obuhvata edukaciju i osposobljavanje na polju sviranja kroz žanrovsku raznolikost.

Akcenat u drugačijem pristupu edukacije ogleda se u vrednovanju i savladavanju scenskog ponašanja, stilskog sviranja te formaciji muzičkog benda.

Vodstvo Muzičkog Ateljea Rock Simfonije čine muzički edukatori koji već duži period aktivno djeluju na sceni i prdstavljaju bitnu kariku muzičke kulture grada.

Program rada osmišljen je na osnovu dugogodišnjeg iskustva u savladavanju umjetnosti sviranja i muziciranja kroz raznolike pedagoške metode.

Razvoj umijeća sviranja realizuje se na sedmičnom nivou uz dodatne muzičke aktivnosti.

U skladu sa opisom djelatnosti, Muzički Atelje Rock Simfonije organizuje muzičke klinike radionice i konsultacije.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE