KRISTINA MOCONJA

Kristina Moconja rođena je 24.06.1992. godine u Banjaluci.

Osnovno i srednjoškolsko muzičko obrazovanje završava 2011. godine u klasi Mirjane Kremenović na odsjeku za gudačke instrumente (viola). Zvanje diplomiranog muzičkog umjetnika stiče 2016. godine u klasi prof. Nemanje Marjanovića na Akademiji umjetnosti u Banjaluci. Trenutno se nalazi na master studijama za kamernu muziku na Akademiji umjetnosti u Banjaluci u klasi prof. Timee Hotić.

Kristina Moconja jedna je od prvih učenika odsjeka za violu u Republici Srpskoj. Za period školovanja u sferi muzičke umjetnosti, Kristina Moconja postaje dio velikog broja koncerata i muzičkih projekata kao i značajnih didaktičkih koncerata realizovanih u BiH u cilju proširenja granica informisanosti za oblast klasične muzike i instrumenata.

2015. godine zajedno sa Draganom Moconjom postaje suosnivač banjalučke Rock Simfonije – muzičkog projekta megalomanskih razmjera koji u osnovi čini nesvakidašnji spoj gudačkih instrumenata sa električnim instrumentima koji u ovoj kombinaciji obrađuju svjetske i domaće hitove pop i rok muzike. Rock Simfonija je za kratko vrijeme postala svojevrsna muzička atrakcija lokalno a i šire te od osnivanja do danas jasno uspostavlja i širi granice domaće muzičke scene.

2016. godine Kristina Moconja postaje stalni član Palladio String Quarteta. Gudački kvartet koji po svojoj osnovnoj ideji odskače od klasičnih formi ovakvog kamernog ansambla te kroz umjetničke obrade popularne muzike na klasičnim instrumentima stvara novu vrstu muzičke koncepcije.

Paralelno sa navedenim djelovanjem, Kristina Moconja ostvaruje se i kao vokalni solista.

Posljednjih godina Kristina Moconja pronalazi se pod zvanjem nastavnika muzičke kulture u osnovnim školama, profesora glazbene umjetnosti u Katoličkom školskom centru „Blaženi Ivan Merz“ te kao stručni saradnik za muzičku sekciju vrtića i jaslica „Zvjezdica“ u Banjaluci (do 2021. godine).

Eksterni je član sastava “Ban Svetislav Tisa Milosavljević”.

Kristina Moconja u skladu sa navedenim muzičkim iskustvom dio je svih većih muzičkih dešavanja na našim prostorima.

2022. godine Kristina Moconja postaje osnivač „Muzičkog Ateljea Rock Simfonije“ zajedno sa Draganom Moconjom i Vanjom Cvijanovićem. Kao vodeća zamisao osnivanja muzičkog ateljea definiše se potreba za unikatnim pristupom prema muzičkoj pedagogiji i umjetnosti savladavanja sviranja instrumenta u novijem vremenskom periodu muzičke umjetnosti.

Od osnivanja pa sve do danas, Muzički Atelje Rock Simfonije muzička je kuća sve većeg broja polaznika na različitim smjerovima.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE