Muzički Atelje Rock Simfonije otvara odsjek dječije muzičke radionice.

Muzička radionica ima za cilj ranu muzičku edukaciju kao i razvijanje motoričkih sposobnosti, upoznavanje prirode instrumenata, razvijanje sluha i ritma i još mnoštvo muzičke zabave.

Muzička radionica idealna je podloga za bavljenje muzikom te pomaže djeci da se odluče koji instrument najviše odgovara njihovoj prirodi i interesovanjima.

Ovaj način rada podrazumijeva grupni oblik u kom razvijamo i pozitivni takmičarski duh.

Termin radionice je svake srijede u 19h do formiranja prve grupe, nakon čega nas očekuje još dostupnih termina.

Voditelj muzičke radionice za djecu je Kristina Moconja, diplomirani muzički umjetnik sa dugogodišnjim iskustvom u didaktičkim pristupima, koncertima i radu sa djecom.

Dkečija muzička radionica