Iako je moderno doba i primjena interneta uveliko uništila društvenu normu pa i empatiju u muzičkom stvaranju, neke njene kvalitetne strane se i dalje ne koriste stopostotno.

Stvaranje svoje pjesme, „svoje stvari“ je dosta zapostavljena.
Kreativna radioninca “Moja stvar” za cilj ima predočiti omladini koja se bavi muzikom (a i onima koji nisu u priči muzike ali ih interesuje kreativni proces) način i korake kroz muzički poduhvat stvaranja pjesama i generalno širenje lokalnih muzičkih proizvoda.

Radionica je zauzela svoje mjesto u prostorijama Muzičkog Ateljea Rock Simfonije, 16.12.2023. godine.

Radionicu je vodio predavač Dragan Moconja.

Učesnici stvaranja “Moje stvari” bila je mahom omladina sa  već postavljenim sviračkim tehnikama.

Veoma je bitno njegovati lični brend i ličnu ideju što je omladina i prepoznala.

Kao zaključak ovakve radionice, možemo sa zadovoljstvo iščekivati nove pjesme bufućih lokalnih bendova.